Maansverduistering.

Geen bloedmaan zo als gehoopt maar wel een verduistering.

En zo kwam zij weer te voorschijn.