Genealogie

Parenteel van Otte Douwes

Parenteel van Otte Douwes

1 Otte Douwes is geboren omstreeks 1680 in Vrouwenparochie. Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-08-1703 in Vrouwenparochie met Hendrickje Pytters. Kinderen van Otte Douwes en Hendrickje Pytters:1 Jeltje Ottes [1.1]. Zij is gedoopt op 11-07-1704 in Vrouwenparochie.2 Pieter Ottes, gedoopt op 21-03-1706 in Vrouwenparochie. Volgt 1.2.1.2 Pieter Ottes, zoon van Otte Douwes (zie 1) en Hendrickje Pytters. Hij is gedoopt op 21-03-1706 in Vrouwenparochie. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 19-03-1734 in Vrouwenparochie met Fopkje Eijntes, ongeveer 24 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1710 in Westernijkerk. Zij is overleden na 1753, minstens 43 jaar oud. Kinderen van Pieter Ottes en Fopkje Eijntes:1 Lijsbet Pyters [1.2.1], geboren in 1734. Zij is gedoopt op 14-11-1734 in Vrouwenparochie. Zij is overleden in 1734, geen jaar oud. 2 Hendrikje Pieters [1.2.2], geboren in 1737.3 Otte Pieters, geboren in 1740. Volgt 1.2.3.1.2.3 Otte Pieters is geboren in 1740, zoon van Pieter Ottes (zie 1.2) en Fopkje Eijntes. Hij is overleden vóór 1826, ten hoogste 86 jaar oud. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 26-05-1765 in t’Bildt met Eelkje Jentjes, 24 of 25 jaar oud. Eelkje is geboren in 1740, dochter van Jentje Hendriks en Aryaantje Pyters. Eelkje is overleden op 10-02-1814, 73 of 74 jaar oud. Kinderen van Otte Pieters en Eelkje:1 Pieter Ottema [1.2.3.1], geboren op 26-07-1766 in Vrouwenparochie. Hij is gedoopt op 07-09-1766 in Vrouwenparochie. Pieter is overleden op 22-09-1826 in Het Bildt, 60 jaar oud. 2 Arjaantje Ottema [1.2.3.2], geboren op 08-06-1768 in Vrouwenparochie. Zij is gedoopt op 14-08-1768 in Vrouwenparochie.3 Jentje Ottes Ottema, geboren op 24-12-1771 in Vrouwenparochie. Volgt 1.2.3.3.4 Hendrik Ottes Ottema, geboren op 28-03-1775 in Oude Bildzijl. Volgt 1.2.3.4.5 Jacob Ottes Ottema, geboren op 13-01-1779 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Volgt 1.2.3.5.6 Fokje Otte Pieters [1.2.3.6], geboren in 1783. Fokje is overleden op 26-04-1839 in Het Bildt, 55 of 56 jaar oud. 7 Neeltje Ottema [1.2.3.7], geboren in 1784 in t’Bildt (vrouwenparochie). Zij is overleden op 19-05-1858 in t’Bildt (vrouwenparochie), 73 of 74 jaar oud. 1.2.3.3 Jentje Ottes Ottema is geboren op 24-12-1771 in Vrouwenparochie, zoon van Otte Pieters (zie 1.2.3) en Eelkje Jentjes. Hij is gedoopt op 30-04-1775 in Vrouwenparochie. Jentje is overleden op 10-04-1842 in Het Bildt, 70 jaar oud. Jentje trouwde met Neeltje Reiniks ’t Hoen. 1.2.3.4 Hendrik Ottes Ottema is geboren op 28-03-1775 in Oude Bildzijl, zoon van Otte Pieters (zie 1.2.3) en Eelkje Jentjes. Hij is gedoopt op 30-04-1775 in Vrouwenparochie. Hendrik is overleden op 18-08-1853, 78 jaar oud. Hendrik:(1) trouwde met Antje Thomas. Antje is overleden op 05-09-1813. (2) trouwde, 39 jaar oud, op 09-11-1814 in Vrouwenparochie met Tryntje Pytters, 38 jaar oud. Tryntje is geboren op 25-08-1776 in Jacoba Parochie. (3) trouwde, 59 jaar oud, op 12-11-1834 in Het Bildt met Wytske Harmens, 52 of 53 jaar oud. Wytske is geboren in 1781 in Jacoba Parochie. 1.2.3.5 Jacob Ottes Ottema is geboren op 13-01-1779 in Het Bildt (Vrouwenparochie), zoon van Otte Pieters (zie 1.2.3) en Eelkje Jentjes. Hij is gedoopt op 28-03-1779 in Vrouwenparochie. Jacob is overleden op 15-11-1832 in Het Bildt (Vrouwenparochie), 53 jaar oud. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1807 in t’Bildt (Vrouwenparochie) met Rixtje Hendriks de Jong, 17 of 18 jaar oud. Rixtje is geboren in 1789. Rixtje is overleden op 24-08-1855, 65 of 66 jaar oud. Kinderen van Jacob en Rixtje:1 Eeke Jacobs Ottema, geboren in 1809 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Volgt 1.2.3.5.1.2 Hiske Jacobs (Rixtje) Ottema, geboren op 01-02-1813 in Menaldumadeel (mairie Berlikum). Volgt 1.2.3.5.2.3 Antje Jacobs Ottema, geboren op 25-09-1816 in Het Bildt (mairie St. Annaparochie.). Volgt 1.2.3.5.3.4 Otte Jacobs Ottema [1.2.3.5.4], geboren op 04-09-1819 in Het Bildt. Otte is overleden vóór 1825, ten hoogste 6 jaar oud. 5 Hendrik Jacobs Ottema, geboren op 30-05-1822 in Het Bildt. Volgt 1.2.3.5.5.6 Otte Jacobs Ottema, geboren op 19-05-1825 in Het Bildt. Volgt 1.2.3.5.6.7 Klaas Ottema, geboren op 29-01-1829 in Vrouwenparochie. Volgt 1.2.3.5.7.1.2.3.5.1 Eeke Jacobs Ottema is geboren in 1809 in Het Bildt (Vrouwenparochie), dochter van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Eeke is overleden op 16-06-1879, 69 of 70 jaar oud. Eeke trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-10-1834 in Menaldumadeel met Bouwe Sybrens van der Meulen, 37 of 38 jaar oud. Bouwe is geboren in 1796 in Franekeradeel (Ried ). Bouwe is overleden. 1.2.3.5.2 Hiske Jacobs (Rixtje) Ottema is geboren op 01-02-1813 in Menaldumadeel (mairie Berlikum), dochter van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Rixtje is overleden op 07-08-1906 in Sint Annaparochie, 93 jaar oud. Rixtje trouwde met Syds Piebes Tjepkema. 1.2.3.5.3 Antje Jacobs Ottema is geboren op 25-09-1816 in Het Bildt (mairie St. Annaparochie.), dochter van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Antje is overleden op 23-08-1847 in Het Bildt, 30 jaar oud. Antje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1839 in Het Bildt met Tjerk Jans Kuiken, 23 of 24 jaar oud. Hij is geboren in 1815 in Sint Annaparochie. Hij is overleden. 1.2.3.5.5 Hendrik Jacobs Ottema is geboren op 30-05-1822 in Het Bildt, zoon van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Hendrik is overleden op 22-03-1868 in Het Bildt, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1868. Hendrik trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1853 in Het Bildt met Sybrigtje Scheltema. 1.2.3.5.6 Otte Jacobs Ottema is geboren op 19-05-1825 in Het Bildt, zoon van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Otte is overleden op 20-08-1899 in Het Bildt, 74 jaar oud. Otte trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1859 in Leeuwarderadeel met Geertje Sijmens de Vries, 21 of 22 jaar oud. Geertje is geboren in 1837 in Finkum, dochter van Symen Siedzes de Vries en Dieuwke Pieters Landman. Kinderen van Otte en Geertje:1 Dieuwke Ottema [1.2.3.5.6.1], geboren op 08-04-1860 in Leeuwarderadeel. Dieuwke is overleden op 17-01-1940, 79 jaar oud. 2 Rixtje Ottema, geboren op 08-01-1863 in Leeuwarderadeel (Finkum). Volgt 1.2.3.5.6.2.3 Jacob Ottema [1.2.3.5.6.3], geboren op 10-05-1866 in Leeuwarderadeel. Jacob is overleden op 15-04-1930, 63 jaar oud. 4 Symen Ottema, geboren op 20-10-1870 in Ferwerderadeel (Hallum). Volgt 1.2.3.5.6.4.1.2.3.5.6.2 Rixtje Ottema is geboren op 08-01-1863 in Leeuwarderadeel (Finkum), dochter van Otte Jacobs Ottema (zie 1.2.3.5.6) en Geertje Sijmens de Vries. Rixtje is overleden op 17-10-1940 in Het Bildt, 77 jaar oud. Rixtje trouwde, 28 jaar oud, op 19-09-1891 in Barderadeel met Sybren Martens Koldijk, 32 jaar oud. Sybren is geboren op 25-02-1859 in Leeuwarderadeel (Wirdum), zoon van Marten Sybrens Koldijk en Trijntje Johannes Haitsma. Sybren is overleden op 22-08-1904 in Baardeadeel, 45 jaar oud. 1.2.3.5.6.4 Symen Ottema is geboren op 20-10-1870 in Ferwerderadeel (Hallum), zoon van Otte Jacobs Ottema (zie 1.2.3.5.6) en Geertje Sijmens de Vries. Symen is overleden op 31-05-1911 in Het Bildt (Vrouwenparochie), 40 jaar oud. Symen trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1901 in Het Bildt met Antje Boersma, 22 jaar oud. Antje is geboren op 16-09-1878 in Ferwerderadeel (Westernijkerk), dochter van Pieter Dirks Boersma en Baukje Renzes Wudma. Antje is overleden op 05-04-1913 in Het Bildt (Vrouwenparochie), 34 jaar oud. Kinderen van Symen en Antje:1 Piet Ottema, geboren op 13-06-1898 in Nijkerk ( Ferwerderadeel ). Volgt 1.2.3.5.6.4.1.2 Otte Ottema, geboren op 06-02-1902 in Leeuwarderadeel (Stiens). Volgt 1.2.3.5.6.4.2.3 Baukje Ottema, geboren op 23-04-1904 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Volgt 1.2.3.5.6.4.3.4 Jacob (Jaap) Ottema, geboren op 23-01-1906 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Volgt 1.2.3.5.6.4.4.5 Geertje Ottema, geboren op 15-05-1908 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Volgt 1.2.3.5.6.4.5.6 Trijntje Ottema [1.2.3.5.6.4.6], geboren op 10-05-1910 in Het Bildt (Vrouwenparochie). Trijntje is overleden op 21-02-1911 in Het Bildt (Vrouwenparochie), 9 maanden oud. 1.2.3.5.6.4.1 Piet Ottema is geboren op 13-06-1898 in Nijkerk ( Ferwerderadeel ), zoon van Symen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4) en Antje Boersma. Piet is overleden in 1967, 68 of 69 jaar oud. Piet trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1921 in Stiens en weesperkarspel met Hiltje van Reenen. Zij is geboren in Stiens. Zij is overleden in 1966. 1.2.3.5.6.4.2 Otte Ottema is geboren op 06-02-1902 om 17:00 in Leeuwarderadeel (Stiens), zoon van Symen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4) en Antje Boersma. Otte is overleden op 01-02-1996 in Nieuw Loosdrecht, 93 jaar oud. Otte trouwde, 25 jaar oud, op 22-12-1927 in Weesp met Petronella Udo, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29-10-1948 in Weesp (Scheiding). Petronella is geboren op 10-05-1904 in Muiden, dochter van Leendert Udo en Hendrika van Doesburg. Petronella is overleden op 12-12-1984 in Weesp, 80 jaar oud. Kinderen van Otte en Petronella:1 Sijmen Ottema, geboren op 26-03-1929 in Bussum. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.2 Hendrika Ottema, geboren op 18-11-1930 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.2.3 Helena Ottema, geboren op 23-05-1934 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.3.4 Ansje Ottema [1.2.3.5.6.4.2.4], geboren op 29-06-1937 in Weesp. Zij is gedoopt op 25-07-1937 in Ger. kerk Weesp.5 Cesilia Petronella Ottema, geboren op 04-10-1940 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.5.1.2.3.5.6.4.2.1 Sijmen Ottema is geboren op 26-03-1929 in Bussum, zoon van Otte Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2) en Petronella Udo. Hij is gedoopt op 21-04-1929 in Ger. kerk Bussum. Sijmen is overleden op 07-04-2005 in Ferwerderadeel (Hallum), 76 jaar oud. Hij is begraven op 12-04-2005 in Ferwerderadeel (Hallum). Sijmen trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1955 in Muiden met Marretje Leenhoven, 17 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 05-04-1971 in Weesp (Scheiding). Marretje is geboren op 28-12-1937 in Muiden, dochter van Mathijs Leenhoven en Eeltje Uittenbogaard. Marretje trouwde later op 30-05-1973 in Weesp met Henk van Boeijen. Dit huwelijk werd ontbonden op 21-09-1977 (Scheiding). Kinderen van Sijmen en Marretje:1 Petronela Ottema, geboren op 08-06-1956 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.1.2 Elsje Ottema, geboren op 26-05-1957 in Weesperkarspel. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.2.3 Hendrika Ottema, geboren op 02-10-1958 in Weesperkarspel. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.3.4 Tineke Ottema, geboren op 19-10-1960 in Weesperkarspel. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.4.5 Otte Ottema, geboren op 14-12-1961 in Weesperkarspel. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.5.1.2.3.5.6.4.2.1.1 Petronela Ottema is geboren op 08-06-1956 in Weesp, dochter van Sijmen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1) en Marretje Leenhoven. Petronela:(1) trouwde, 20 jaar oud, op 10-06-1976 in Weesp met Peter van den Bogerd, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1991 (Scheiding). Peter is geboren op 04-05-1952 in Brakel (Zuilichem). (2) begon een relatie, 35 of 36 jaar oud, in 1992 in Poortvliet met Paul van der Sterren, 31 of 32 jaar oud. Paul is geboren op 26-01-1960 in Nijmegen. Kinderen van Petronela en Peter:1 Josua Arie (Jos) van den Bogerd [1.2.3.5.6.4.2.1.1.1], geboren op 08-04-1977 in Kerkwijk (Gameren).2 Elizabeth (Lisette) van den Bogerd, geboren op 18-07-1979 in Poortvliet. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.1.2.3 Sandra Maria (Sandra) van den Bogerd, geboren op 17-05-1981 in Poortvliet. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.1.3.4 Paulus Simeon (Paul) van den Bogerd [1.2.3.5.6.4.2.1.1.4], geboren op 16-01-1987 in Poortvliet.Kind van Petronela en Paul:5 Katinka van der Sterren [1.2.3.5.6.4.2.1.1.5], geboren op 29-10-1993 in Poortvliet.1.2.3.5.6.4.2.1.1.2 Elizabeth (Lisette) van den Bogerd is geboren op 18-07-1979 in Poortvliet, dochter van Peter van den Bogerd en Petronela Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1.1). Lisette trouwde, 22 jaar oud, op 21-09-2001 in Aalten ( Belgie ) met Jan van den Berghe. De scheiding werd uitgesproken (Scheiding). Kind van Lisette en Jan:1 Anouk van den Berghe [1.2.3.5.6.4.2.1.1.2.1], geboren op 22-01-2002 in Gent (Belgié) Ziekenhuis.1.2.3.5.6.4.2.1.1.3 Sandra Maria (Sandra) van den Bogerd is geboren op 17-05-1981 in Poortvliet, dochter van Peter van den Bogerd en Petronela Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1.1). Sandra trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-2001 in Tholen (St Martensdijk) met Arjan Voshol. 1.2.3.5.6.4.2.1.2 Elsje Ottema is geboren op 26-05-1957 in Weesperkarspel, dochter van Sijmen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1) en Marretje Leenhoven. Elsje trouwde, 26 jaar oud, op 02-09-1983 in Weesp met Kees Kalmeijer, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 11-1989 (Scheiding). Kees is geboren op 16-02-1959 in Gouda. Kinderen van Elsje en Kees:1 René Kalmeijer [1.2.3.5.6.4.2.1.2.1], geboren op 24-07-1984 in Weesp.2 Fiona Kalmeijer [1.2.3.5.6.4.2.1.2.2], geboren op 23-02-1986 in Weesp.3 Angela Kalmeijer [1.2.3.5.6.4.2.1.2.3], geboren op 05-10-1988 in Weesp.1.2.3.5.6.4.2.1.3 Hendrika Ottema is geboren op 02-10-1958 in Weesperkarspel, dochter van Sijmen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1) en Marretje Leenhoven. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 27-03-1981 in Ferwerderadeel (Ferwerd) met Gerrit van der Leest, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-01-1953 in Hallum. Kinderen van Hendrika en Gerrit:1 Pieter Simon (Piet) van der Leest [1.2.3.5.6.4.2.1.3.1], geboren op 06-11-1981 in Leeuwarden (ziekenhuis ).2 Marry Jantje (Marjan) van der Leest [1.2.3.5.6.4.2.1.3.2], geboren op 06-06-1983 in Hallum.3 Loes van der Leest [1.2.3.5.6.4.2.1.3.3], geboren op 16-06-1987 in Leeuwarden (ziekenhuis).4 Wiesje van der Leest [1.2.3.5.6.4.2.1.3.4], geboren op 28-02-1990 in Leeuwarden (ziekenhuis).1.2.3.5.6.4.2.1.4 Tineke Ottema is geboren op 19-10-1960 in Weesperkarspel, dochter van Sijmen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1) en Marretje Leenhoven. Tineke:(1) trouwde, 19 jaar oud, op 08-08-1980 in Ferwerderadeel ( Ferwerd ) met Tjitse Terpstra, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-04-1998 (Scheiding). Tjitse is geboren op 28-03-1957 in Ferwerderadeel (Marrum). (2) ging samenwonen, 39 of 40 jaar oud, in 2000 in Hooghalen met Henk Boer. Het samenwonen werd beëindigd in 2012. (3) begon een relatie, 53 of 54 jaar oud, in 2014 in Hooghalen met Siem Reitsma. Kinderen van Tineke en Tjitse:1 José Terpstra [1.2.3.5.6.4.2.1.4.1], geboren op 18-06-1981 in Marrum.2 Wietske Terpstra [1.2.3.5.6.4.2.1.4.2], geboren op 08-05-1983 in Hallum.3 Roy Terpstra [1.2.3.5.6.4.2.1.4.3], geboren op 05-12-1987 in Hallum.1.2.3.5.6.4.2.1.5 Otte Ottema is geboren op 14-12-1961 in Weesperkarspel, zoon van Sijmen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1) en Marretje Leenhoven. Otte:(1) begon een relatie, 23 jaar oud, op 05-05-1985 met Noor Voorthuijzen, 16 jaar oud. De relatie werd verbroken op 05-11-1985. Noor is geboren op 19-11-1968. (2) trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1995 in Ferwerderadeel (Ferwerd) met Anna Bilker, 37 jaar oud, nadat zij op 14-02-1995 in Ferwerderadeel (Ferwerd) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-05-1996 in Blija (Ger. Kerk ). Anna is geboren op 12-02-1958 in Westdongeradeel (Holwerd), dochter van Gerrit Bilker en Sjerpjen Douwes. Kind van Otte en Noor:1 Christina Engels, geboren op 31-08-1986 in Anna Paulowna. Volgt 1.2.3.5.6.4.2.1.5.1.Kind van Otte en Anna:2 Talitha Ottema [1.2.3.5.6.4.2.1.5.2], geboren op 04-04-1996 om 07:35 in Dokkum. Bij de geboorte was Talitha 52 cm lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1996. Zij is gedoopt op 26-05-1996 in Hallum (Ger. Kerk ).1.2.3.5.6.4.2.1.5.1 Christina Engels is geboren op 31-08-1986 in Anna Paulowna, dochter van Otte Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2.1.5) en Noor Voorthuijzen. Christina ging een geregistreerd partnerschap aan, 31 jaar oud, op 26-02-2018 met Wouter van Mourik, 31 jaar oud. Wouter is geboren op 07-11-1986 in Dordrecht. Kind van Christina en Wouter:1 Rebekah Davina van Mourik [1.2.3.5.6.4.2.1.5.1.1], geboren op 19-04-2018 om 00:09 in Dirksland. Bij de geboorte woog Rebekah 2380 gr en was zij 46 cm lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-2018.1.2.3.5.6.4.2.2 Hendrika Ottema is geboren op 18-11-1930 in Weesp, dochter van Otte Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2) en Petronella Udo. Zij is gedoopt op 07-12-1930 in Ger. kerk Weesp. Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1960 in Weesp met Theo Marcus Bouwmeester, 30 jaar oud. Theo is geboren op 06-05-1930 in Amsterdam. Kind van Hendrika en Theo:1 Ronald Marcus Eduward Bouwmeester [1.2.3.5.6.4.2.2.1], geboren op 12-11-1965 in Weesp.1.2.3.5.6.4.2.3 Helena Ottema is geboren op 23-05-1934 in Weesp, dochter van Otte Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2) en Petronella Udo. Zij is gedoopt op 17-06-1934 in Ger. kerk Weesp. Helena trouwde, 26 jaar oud, op 20-06-1960 in Weesp met Albert Bosman, 25 jaar oud. Albert is geboren op 10-09-1934 in Bussum. 1.2.3.5.6.4.2.5 Cesilia Petronella Ottema is geboren op 04-10-1940 in Weesp, dochter van Otte Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.2) en Petronella Udo. Zij is gedoopt op 20-10-1940 in Ger. kerk Weesp. Cesilia trouwde, 23 jaar oud, op 02-04-1964 in Weesp met Harmen Zevering, 22 jaar oud. Harmen is geboren op 02-02-1942 in Muiden. Kinderen van Cesilia en Harmen:1 Peter Harmen Zevering [1.2.3.5.6.4.2.5.1], geboren op 03-10-1964 in Muiden.2 Annemieke Cesilia Zevering [1.2.3.5.6.4.2.5.2], geboren op 12-01-1966 in Muiden.3 Marianne Hellena Zevering [1.2.3.5.6.4.2.5.3], geboren op 12-01-1970 in Muiden.1.2.3.5.6.4.3 Baukje Ottema is geboren op 23-04-1904 in Het Bildt (Vrouwenparochie), dochter van Symen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4) en Antje Boersma. Baukje is overleden op 21-05-1969 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Zij 26 op 24-05-1969 in Groningen. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1927 in Leeuwarden met Jan Meinema, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Jan is geboren op 12-04-1903 in Oostdongeradeel (Oosterum), zoon van David Meinema en Johanna Tamminga. Jan is overleden op 08-07-1969 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-07-1969 in Groningen. Kinderen van Baukje en Jan:1 Anna (Annie) Meinema [1.2.3.5.6.4.3.1], geboren op 02-10-1928 in Leeuwarden.2 Johanna (Joop) Meinema [1.2.3.5.6.4.3.2], geboren op 02-10-1929 in Leeuwarden. Joop is overleden op 17-03-2014 in Leeuwarden, 84 jaar oud. 3 Geertruida (Truus) Meinema [1.2.3.5.6.4.3.3], geboren op 09-07-1932 in Leeuwarden.4 Jacob (Jaap) Meinema [1.2.3.5.6.4.3.4], geboren op 10-03-1947 in Leeuwarden. Jaap is overleden op 19-01-1981 in Leeuwarden, 33 jaar oud. 1.2.3.5.6.4.4 Jacob (Jaap) Ottema is geboren op 23-01-1906 in Het Bildt (Vrouwenparochie), zoon van Symen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4) en Antje Boersma. Jaap is overleden op 23-11-1994 in Noordwolden, 88 jaar oud. Hij 128 op 28-11-994 in Meppel. Jaap trouwde, 28 jaar oud, op 13-06-1934 in Weesperkarspel met Johanna Evers, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 17-10-1914 in Weesperkarspel, dochter van Aart Evers en Gerritje Koenen. Johanna is overleden op 30-12-1999 in Meppel, 85 jaar oud. Zij 128 op 04-01-2000 in Meppel. Kinderen van Jaap en Johanna:1 Antje (Annie) Ottema [1.2.3.5.6.4.4.1], geboren op 09-04-1935 in Bussum.2 Gerritje (Gerda) Ottema, geboren op 09-04-1935 in Bussum. Volgt 1.2.3.5.6.4.4.2.3 Boukje Ottema [1.2.3.5.6.4.4.3], geboren op 11-10-1937 in Bussum.4 Catharina (Caty) Ottema [1.2.3.5.6.4.4.4], geboren op 19-04-1941 in Weesp.5 Johanna Ottema [1.2.3.5.6.4.4.5], geboren op 13-06-1942 in Weesp. Zij is gedoopt op 06-09-1942 in Weesp Ned.herv.6 Jacob (Jaap) Ottema, geboren op 17-04-1944 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.4.6.7 Sijmen Aart (Simon) Ottema, geboren op 04-04-1946 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.4.7.8 Aart Ottema, geboren op 27-01-1948 in Weesp. Volgt 1.2.3.5.6.4.4.8.9 Otto Ottema [1.2.3.5.6.4.4.9], geboren op 18-07-1949 in Weesp.10 Lambertus (Bertus) Ottema [1.2.3.5.6.4.4.10], geboren op 11-09-1950 in Weesperkarspel. Bertus is overleden op 31-10-2002 in Steenwijk, 52 jaar oud. 11 Geertje Ottema [1.2.3.5.6.4.4.11], geboren op 16-10-1954 in Weesperkarspel.12 Evertje (Eefje) Ottema [1.2.3.5.6.4.4.12], geboren op 12-04-1956 in Bussum.1.2.3.5.6.4.4.2 Gerritje (Gerda) Ottema is geboren op 09-04-1935 in Bussum, dochter van Jacob (Jaap) Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.4) en Johanna Evers.Kind van Gerda uit onbekende relatie: 1 Andre Ottema [1.2.3.5.6.4.4.2.1], geboren op 01-12-1962 in Naarden.1.2.3.5.6.4.4.6 Jacob (Jaap) Ottema is geboren op 17-04-1944 in Weesp, zoon van Jacob (Jaap) Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.4) en Johanna Evers. Jaap trouwde, 28 jaar oud, op 08-11-1972 in Amsterdam met Sonja Overduijn. De scheiding werd uitgesproken. 1.2.3.5.6.4.4.7 Sijmen Aart (Simon) Ottema is geboren op 04-04-1946 in Weesp, zoon van Jacob (Jaap) Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.4) en Johanna Evers. Simon is overleden op 04-12-2020 in Bussum, 74 jaar oud. Simon trouwde, 27 jaar oud, op 22-06-1973 in Bussum met Erna Vermeer, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Erna is geboren op 19-05-1953 in Soest. Erna trouwde later op 19-08-9022 in ’s Graveland met Martinus de Ritter. Kinderen van Simon en Erna:1 Raymond Ottema [1.2.3.5.6.4.4.7.1], geboren op 12-12-1973 in Naarden.2 Michel Ottema [1.2.3.5.6.4.4.7.2], geboren op 16-06-1976 in Naarden. Michel is overleden op 30-09-2001 in Bussum, 25 jaar oud. 1.2.3.5.6.4.4.8 Aart Ottema is geboren op 27-01-1948 in Weesp, zoon van Jacob (Jaap) Ottema (zie 1.2.3.5.6.4.4) en Johanna Evers. Aart is overleden op 26-12-2005 om 13:00, 57 jaar oud. Aart:(1) ging samenwonen met Karin Peer. Karin is geboren op 27-09-1960. (2) trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1969 met Marianne van Bruchem, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Marianne is geboren op 07-06-1947. Kind van Aart en Marianne:1 Yvonne Louise Ottema [1.2.3.5.6.4.4.8.1], geboren op 12-01-1970 in Bussum.1.2.3.5.6.4.5 Geertje Ottema is geboren op 15-05-1908 in Het Bildt (Vrouwenparochie), dochter van Symen Ottema (zie 1.2.3.5.6.4) en Antje Boersma. Geertje is overleden op 27-12-1944 in Bussum, 36 jaar oud. Geertje trouwde met Coenraad Reinsburger. Coenraad is overleden. Kind van Geertje en Coenraad:1 Geertje Reinsburger [1.2.3.5.6.4.5.1], geboren in 1942 in Bussum.1.2.3.5.7 Klaas Ottema is geboren op 29-01-1829 in Vrouwenparochie, zoon van Jacob Ottes Ottema (zie 1.2.3.5) en Rixtje Hendriks de Jong. Klaas is overleden op 01-07-1886 in Het Bildt, 57 jaar oud. Klaas trouwde, 38 jaar oud, op 28-11-1867 in Het Bildt met Gelske Stap, 21 jaar oud. Gelske is geboren op 24-01-1846 in Vrouwenparochie. Gelske is overleden. Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.0 op 28-08-2021 22:57:54